VÄLKOMMEN

      

Här kan ni numera endast tanka upp bilen.
Verksamheten i övrigt har upphört.

Mack., GP Solstadström, är en containermack där
Du kan tanka både 95 och diesel .

Kontakt:
PR Green Petroleum AB
Mossvägen 39
521 30 FALKÖPING
Telefon 0515 201260
gp@pr-slamsugning.se
http://www.greenpetroleum.se/kontakt/